p. dr. Andraž Arko, frančiškan

Leta 2002 je zaključil študij socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in nato istega leta vstopil v frančiškanski red. S slovesnimi zaobljubami l. 2007 se je dokončno pridružil Slovenski frančiškanski provinci svetega Križa, naslednje leto pa je bil posvečen v duhovnika. Leta 2013 je doktoriral na Teološki fakulteti. Bil je pet let kaplan v župniji sv. Antona Padovanskega v Ljubljani na Viču, nato je opravljal službo vzgojitelja postulantov in bogoslovcev v župniji Marijinega oznanjenja na Tromostovju, trenutno pa je župnik župnije sv. Cirila in Metoda Ljubljana Bežigrad. V vsem tem času je bil aktiven v objavljanju filmskih recenzij in na to temo je pripravil tudi dve strokovni knjigi Filmski izziv (2014) in Pasijon po Gibsonu (2016). Spisal je tudi več radijskih iger, pripravil besedila za deset otroških slikanic, šmarnice, hkrati pa je režiral več odrskih postavitev in je soavtor dramskih besedil.