Jože Planinšek, lazarist

Rojen v Vršni vasi, župnija Zibika; leta 1977 je maturiral na poljanski gimnaziji v Ljubljani. Leta 1983 je izrekel večne zaobljube v Misijonski družbi sv. Vincencija Pavelskega. Teologijo je študiral v Ljubljani, pastoralni letnik pa opravil v Gradcu. Leta 1985 je prejel mašniško posvečenje in pričel z delom v Šmartnem ob Savi, kjer je postal prvi župnik mlade župnije. Z delom je nadaljeval v provincialni hiši na Taboru v Ljubljani. Od leta 1990 do 2001 je opravljal službo narodnega ravnatelja misijonskih družb v Sloveniji. Na noge je postavil misijonsko revijo Misijonska obzorja. Kasneje je postal župnik pri sv. Jožefu v Celju in ljudski misijonar po župnijah. Predvsem je poznan kot tisti, ki je na Jožefovem hribu nad Celjem »zgradil« duhovno-prosvetni center in dom starejših. Kot predsednik Mohorjeve družbe v Celju je dal tej ustanovi poseben pečat. Sam pravi, da izmed številnih zadolžitev najraje opravlja poslanstvo ljudskega misijonarja.