p. mag. Branko Cestnik, klarentinec, voditelj misijona

Mladost je preživljal na Hajdini pri Ptuju. Po koncu služenja vojaškega roka se je odločil za duhovni poklic. Privlačili so ga kontemplativni redovi, zato je veliko zahajal v kartuzijo Pleterje. Na koncu pa je vstopil v izrazito misijonarski red klaretincev, ki ga je leta 1987 poslal na študij v Rim, po dveh letih pa v noviciat v Madrid. V Rimu je študiral na treh različnih univerzah: dve leti filozofijo na Lateranski univerzi, tri leta teologijo na Gregoriani ter štiri leta pedagogiko in mladinsko pastoralo na Salesiani. Skozi devetletni študij se je najraje poglabljal v vprašanja umetnosti, medijev in vere. Njegova magistrska naloga nosi naslov Iskanje Boga v gledališču Eugena Ionesca. V duhovnika je bil posvečen leta 1995 v Mariboru.

Pastoralno je deloval najprej kot duhovni pomočnik na klaretinski župniji v predmestju Milana, potem štiri leta kot študentski duhovnik v Mariboru, v tem času pa je sodeloval pri šestih ljudskih misijonih ali jih vodil. Aktiven je pri skavtih in na različne načine sodeluje v pastoralni refleksiji Cerkve na Slovenskem.