Molitev v pripravi na misijon

Dobri Oče, poklical si nas v življenje in nas po krstu sprejel za svoje ljubljene otroke. Pomagaj nam, da bi se znali veseliti življenja in ceniti dar vere.

 

Blagoslavljaj naša prizadevanja v pripravi na misijon v Novem mestu, ko želimo poglobiti osebno vero in prijateljstvo z Jezusom Kristusom, da bo res naša pot, resnica in življenje.

 

Podpiraj nas, da se odpremo delovanju Svetega Duha in v moči njegovih darov bogatimo medsebojne odnose, da bo med nami več spoštovanja, dobrohotnosti in solidarnosti.

 

Naši zavetniki: sv. Nikolaj, sv. Lenart in sv. Mihael izprosite pri Bogu blagoslov za naše mesto, naše družine in uspeh misijona. Amen.