Vzgoja otrok in starševstvo

Sobotni večer sta staršem v sklopu misijona popestrila s svojim predavanjem p. mag. Branko Cestnik in s. mag. Damjana Tramte.

P. Branko Cestnik je izpostavil dva modela vzgoje in željo mnogih ljudi uvesti tretji model. V preteklosti smo se mnogi srečevali z avtoritativnim načinom vzgoje, ki je bil zaznamovan z disciplino, delom kot vrednoto, jasnimi pravili, odgovornostjo. Kasnejši model, ki se je pojavil v dobi blagostanja, je temu popolnoma nasproten. Gre za permisivno vzgojo, ki temelji na otrokovi odločitvi, da bo nekaj naredil, ko in če bo hotel. Vse bolj pa opažamo, da slednji model vzgoje ne privzgaja odgovornosti, spodbuja namreč neodgovornost, neodločnost; zaznati pa je tudi porast depresivnosti. Zaradi teh vzrokov se poraja želja vzpostaviti model, ki bo z današnjega stališča blagostanja približal mladim vrednote; izhajati je sicer potrebno iz njihovih potreb, a jim neomajno pokazati pot in jim biti opora pri odraščanju. Čeprav živimo v blagostanju, je odgovornost staršev vzgojiti in pripraviti otroke tudi na leta pomanjkanja in krize.

S. Damjana Tramte je izpostavila primer mame don Boska, njene navzočnosti in njenega pomena in vpliva na mladega človeka.

Z življenjskimi primeri in  humorjem sta nam govornika približala pomen starševstva. Z vprašanji na koncu predavanj smo si podelili izkušnje, si odgovorili na prenekatere dileme in se dotaknili tudi ostalih perečih vprašanj, s katerimi se starši vsakodnevno srečujemo.

Monja Pust