Srečanje za mlade

V sklopu priprav na misijon v Novem mestu sta 11. 5. 2018 mlade v Baragovem domu nagovorila dr. p. Andraž Arko in slavilna glasbena skupina Rockapela. Mladi iz vseh treh novomeških župnij so z zanimanjem prisluhnili predavatelju, ki je svoje predavanje začel s precej izzivalnimi vprašanji. Mlade je izzval z vprašanji o njihovih vzornikih. Kdo so? Kaj jim sporočajo? Kam jih želijo pripeljati? Nasproti tem vzornikom je postavil slovenske in tuje svetnike, med katerimi je posebej izpostavil bl. Alojzija Grozdeta. Skupaj smo se strinjali, da vzorniki mlade ne vodijo v srečnejše življenje, saj se je njihovo po navadi končalo zelo klavrno. Medtem je p. Andraž pokazal na človeškost bl. Alojzija Grozdeta, ki je znal biti včasih tudi navihan. S tem je želel mladim približati tudi drugo plat bl. Alojzija, v kateri so se morda mladi leže prepoznali. P. Andraž je poudaril, da nas svetniki s svojim zgledom vedno želijo pripeljati v lepše in srečnejše življenje, saj je njihovo sporočilo vedno pozitivno. Zato je prav, da jim sledimo, čeprav v mladostni navihanosti in razigranosti.

Buren aplavz, ki ga je na koncu požel predavatelj, je odražal zadovoljstvo mladih, ki so v tem večeru slišali veliko duhovnih in modrih misli.

Predavanje p. Andraža je spremljala tudi duhovno ritmična slavilna skupina Rockapela, ki je s svojimi glasbenimi vložki lepo dopolnjevala in zaokrožila čudovit večer. Petdeset mladih se je po slavilnem predavanju za nekaj minut še zadržalo pred Baragovim domom, potem pa so odšli na zaslužen počitek.

Večer sem vodil in povezoval p. Tomaž v upanju, da se v prihodnje na podobnih srečanjih zberemo še v večjem številu in ga zaključil z nalogo za vse mlade: da v župnijah, v katerih so, spregovorijo o svojih videnjih in željah glede misijona v Novem mestu. Tako bodo mladi postali dejavni misijonarji, ki bodo, vžgani z ognjem Božje ljubezni, prižigali druge in jih vodili h Kristusu.

p. Tomaž Hoevar