Avtor: Misijon Novo mesto Objavljeno: 1. 02. 2018

Članek o misijonu v Novem mestu v škofijskem glasilu Jagode naše pastorale

Priprave na misijon v Novem mestu

Na Miklavževo nedeljo, 3. 12. 2017, smo v treh mestnih župnijah (Stolna župnija Novo mesto, Novo mesto – sv. Lenart in Novo mesto – Šmihel) pričeli pripravo na misijon v Novem mestu, ki bo potekal od 16. do 25. novembra 2018. Prižgali smo misijonsko svečo, izobesili zastavo, pevci so prvič zapeli misijonsko himno, verniki pa so prejeli podobico z molitvijo za uspeh misijona. Razdelili smo tudi zgibanke, ki vsebujejo: uvodno besedo p. mag. Branka Cestnika, ki je voditelj misijona, razlago logotipa, kratko predstavitev misijonarjev, razlago gesla misijona, besedilo himne misijona ter molitev za uspeh misijona.

Lahko rečem, da je misijon sad lanskoletnega razmisleka po župnijskih pastoralnih svetih, ko smo v okviru študija slovenskega pastoralnega načrta (PIP) in konkretnega pastoralnega načrtovanja po župnijah, prišli do spoznanja, da je v našem mestu potrebna nova milostna spodbuda, da bi lahko naša »živa občestva in njihovi posamezni člani z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom, da bi se drug drugemu lahko darovali v ljubezni« (PIP 59), kar je bilo in je glavno vodilo pastoralnih prizadevanj Cerkve na Slovenskem.

V pripravi na misijon smo naredili prvi korak župniki mestnih župnij (p. Krizostom Komar, Igor Stepan, Silvester Fabijan) in gvardijan frančiškanskega samostana (p. Tomaž Hočevar), ko smo pričeli z mesečnimi srečanji, molitvijo, analizo stanja po naših župnijah ipd. Drugi korak je bilo srečanje z nadškofom dr. Marjanom Turnškom in p. mag. Brankom Cestnikom ter pogovor o namenu ter obliki misijona v našem mestu. Tretji korak je bilo mestno romanje v Lurd (27. 4. -1. 5. 2017), ko smo pripravo na misijon in sam misijon izročili v varstvo Lurške Matere Božje. 

V ponedeljek, 8. maja 2017 je sledilo skupno srečanje »župnijskih jeder« naših župnij, se pravi članov in članic ŽPS, ko nas je nagovoril voditelj misijona p. mag. Cestnik in se je izoblikovalo tudi geslo misijona, ki izhaja iz Jezusovega srečanja s Samarijanko in se glasi JEZUS, DAJ MI ŽIVE VODE. Naslednje srečanje je bilo v soboto, 16. septembra 2017, posebej so bili povabljeni člani molitvenih skupin, gibanj, poti, redovnice in redovniki. Gost srečanja pa je bil g. Jože Planinšek.

V soboto, 18. novembra 2017, pa smo pripravili srečanje za zakonce in starše, nagovorila pa sta jih zakonca Melita in Gregor Čušin. 

Pred nami so še srečanja za pevce in pevke, starše veroučencev, mlade in otroke idr.  

Zelo pomemben je čas priprave na misijon, molitvena priprava, srečanja za posamezne skupine in odprtost za delovanje Svetega Duha, ki je glavni misijonar naših duš.

Logotip misijona je oblikoval arhitekt Matija Marinko, ki ga je takole vsebinsko opredelil: »Osrednje mesto v logotipu misijona zavzema stilizirana situla kot simbol Novega mesta. V pasovih značilne horizontalne členitve so zapisana imena župnij, združenih v posodi misijona. Iz situle izhaja križ, vse skupaj pa zaključuje krog kot znamenje evharistije. Geslo misijona, ter napis, da ta poteka v Novem mestu obrobljata kompozicijo. Barvni kolorit je izbran na podlagi vsebine in kraja misijona in sicer modra barva kot barva (žive) vode, rumena - evahristija, sonce mojega življenja (bl. A. Grozde), ter zelena kot barva reke Krke«.

Geslo misijona v Novem mestu je vzeto iz srečanja in pogovora Jezusa s Samarijanko, kakor ga opisuje evangelist Janez (Jn 4,1-42), o njem pa je v misijonski zgibanki šmihelski župnik zapisal: »Samarijanka je v Jezusu začutila nekoga, ki je več kot le navaden človek. Imenuje ga preroka. Ob njem se počuti varno, čeprav ve skrivnosti njenega srca. Ne obsoja je, ampak ji pokaže njeno žalostno in grešno stanje. To, kar jo teži in bremeni, on zdravi in odrešuje. V Jezusu spozna nekoga, ki ji vzame breme in jo osreči. Ponudi ji žive vode. Kaj pomeni imeti živo vodo v puščavi, vedo le tisti, ki živijo v takem okolju. Pomeni vir življenja in preživetja. Samarijanka se najprej razveseli, da ji Jezus lahko ponudi takšen potok, ki bo napajal vso njeno vas. Pa kmalu spozna, da ima Jezus drugačno živo vodo. Ponudil ji je živo vodo, ki nikoli ne usahne in priteka iz nebes. Vodo, ki napaja duše.

Po tej živi vodi zahrepenimo tudi v Novem mestu. Naj ne odžeja samo naših teles, naj napoji predvsem naše duše, ki žejne hrepenijo po tistem, česar ne najdemo med dobrinami tega sveta. Kar nekaj priložnosti imamo, da zajamemo tisto, kar nam Jezus podarja iz nebes. Tisto, kar on imenuje živa voda in priteka iz njegove Božje ljubezni. Toliko ljudi hrepeni po sreči, veselju, zadovoljstvu, pa vse to velikokrat iščejo tam, kjer popolne sreče, veselja in zadovoljstva ne morejo najti.

Čas misijona je  priložnost, da se še bolj zavemo ali pa na novo odkrijemo Tistega, od katerega prihaja vse, kar človeka popolnoma osreči in izpopolni. On je tukaj, On je med nami in čaka, da mu izročimo svoje žejne duše in napojil jih bo z živo vodo svoje odrešujoče Ljubezni«.  

Besedilo himne misijona je pripravila pisateljica in katehistinja ga. Berta Golob, uglasbil pa jo je skladatelj in dirigent g. Aleš Makovac.

V misijonsko dogajanje sta, poleg že omenjenih nadškofa dr. Marjana Turnška,  klarentinca p. mag. Branka Cestnika in lazarista g. Jožeta Planinška vključeni še frančiškan p. dr. Andraž Arko in kapucin p. Jože Smukavec.

Silvester Fabijan