Avtor: Misijon Novo mesto Objavljeno: 28. 11. 2017

Logotip Misijona v Novem mestu

Osrednje mesto zavzema stilizirana situla kot simbol Novega mesta. V pasovih značilne horizontalne členitve so zapisana imena župnij, združenih v posodi misijona. Iz situle izhaja križ, vse skupaj pa zaključuje krog kot znamenje evharistije. Geslo misijona ter napis, da ta poteka v Novem mestu, obrobljata kompozicijo. Barvni kolorit je izbran na podlagi vsebine in kraja misijona, in sicer modra barva kot barva (žive) vode, rumena – evharistija, sonce mojega življenja (bl. A. Grozde), ter zelena kot barva reke Krke.

Oblikovanje: Matija Marinko, u. d. i. a.